Kwaliteit

Vertrouwen op de kwaliteit van zorg

Hoe borgt Groeihuis de kwaliteit van zorg?

Groeihuis wil een zorgaanbieder zijn waar u van op aan kunt. U moet kunnen vertrouwen op de kwaliteit van de zorg, professionaliteit, een mensgerichte benadering, eerlijkheid en een transparante bedrijfsvoering. Om dit te borgen, is Groeihuis aangesloten bij een aantal externe partijen. Hieronder kunt u lezen om welke partijen dit gaat.

HKZ Kleine organisaties

Groeihuis is HKZ-gecertificeerd. Dit certificaat laat zien dat we staan voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn. Daarnaast voldoen we aan eisen die klanten, professionals en andere betrokkenen aan ons stellen.

SKJ

Groeihuis werkt met professionals, indien nodig SKJ-geregistreerd. Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is hét beroepsregister voor jeugdprofessionals in Nederland. Een SKJ-registratie toont ervaring, kennis en vaardigheden om goede hulp te bieden in complexe situaties. Ook laat het zien dat je als professional continu werkt aan je vakbekwaamheid en investeert in de kwaliteit van je vak.

BPSW

BPSW is dé beroepsvereniging van maatschappelijk werkers, jeugd- en gezinsprofessionals en sociaal agogische werkers. Zij behartigt hun belangen en bevordert de kwaliteit van hun werk. Door het lidmaatschap van deze vereniging werkt Groeihuis aan het up-to-date blijven bij alle ontwikkelingen rondom jeugdzorg en het sociale domein.

Klachtenportaal Zorg

Mochten er situaties ontstaan waar u niet tevreden bent over de ontvangen zorg, dan staan we als Groeihuis altijd klaar om naar u te luisteren. Bekijk hier de stappen die u kunt nemen.

Jeugdstem/Adviespunt Zorgbelang

Kinderen, jongeren en volwassenen hebben bij klachten de mogelijkheid contact op te nemen met een vertrouwenspersoon van Jeugdstem/Adviespunt Zorgbelang. Een vertrouwenspersoon kan meegaan naar gesprekken met de gemeente of een hulpverlener. Ook helpt de vertrouwenspersoon met het indienen van een klacht bij een klachtencommissie of bij het bezwaar maken bij de gemeente. 

Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van Jeugdstem/Adviespunt Zorgbelang is gratis.

Verwijsindex

Groeihuis is aangesloten bij de Verwijsindex. Onderdeel van een goede kwaliteit van zorg is het aangaan van samenwerking met andere professionals die betrokken zijn bij de zorg voor kinderen en gezinnen. Om dit mogelijk te maken worden jeugdigen die begeleiding ontvangen van Groeihuis geregistreerd in de Verwijsindex. Daardoor raken we op de hoogte van de eventuele betrokkenheid van andere professionals bij jeugdigen. Voordat Groeihuis afstemt met andere betrokken professionals, wordt er uiteraard eerst toestemming van ouders/verzorgers gevraagd.