Klachtenprocedure

Mochten er situaties ontstaan waar u niet tevreden bent over de ontvangen zorg, dan staan we als Groeihuis altijd klaar om naar u te luisteren. Als de situatie dan nog niet is opgelost, dan kunt u volgende stappen nemen.

Stap 1: bespreek de klacht met je begeleider

 • Maak je klacht eerst bespreekbaar met je begeleider
 • Mocht je dit lastig vinden of op een andere manier niet mogelijk zijn, dan kan je een volgende stap nemen

Stap 2: klacht indienen bij Groeihuis

 • Dien je klacht in bij Groeihuis. Dit kan via de mail of ons contactformulier
 • Binnen 5 werkdagen krijg je een reactie van ons. We nemen je klacht serieus en gaan deze met je bespreken
 • Mocht dit niet het gewenste resultaat opleveren, dan kan je een volgende stap nemen

Stap 3: bespreek de klacht met Jeugdstem/Zorgbelang

 • Zo bereik je Jeugdstem/Zorgbelang:
  • Bel gratis naar 088 – 555 1000
  • Chat met een vertrouwenspersoon via jeugdstem.nl De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.
  • Via Jeugdstem kan u zich aanmelden voor ondersteuning vanuit Adviespunt Zorgbelang.
 • Mocht het probleem nog steeds niet naar tevredenheid zijn behandeld, ga dan door naar stap 4

Stap 4: klacht indienen bij Klachtenportaal Zorg

 • Mochten de vorige stappen niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd, dan kan je een klacht indienen bij Klachtenportaal Zorg (KPZ): https://klachtenportaalzorg.nl/klacht-indienen-klachtenportaal-zorg/
 • KPZ zet zich in om de klacht op te lossen door middel van bemiddeling. Dit doen zij met ondersteuning van een onafhankelijke en deskundige klachtenfunctionaris van KPZ
 • Als de klacht via bemiddeling niet voor beide partijen naar tevredenheid kan worden afgehandeld, wordt de zaak opgenomen door de klachtencommissie. Deze commissie is erkend en voldoet aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Binnen 12 weken na indiening van de klacht velt deze een oordeel over de gegrondheid van de klacht