Woonplek met begeleiding

Begeleidingstraject vanuit een zelfstandige woonplek

Wat houdt woonplek met begeleiding in?

Groeihuis heeft contracten (Jeugdwet en WMO) met veel gemeenten in de zorgregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe. In samenwerking met een aantal ‘goede buren’ in de gemeenten Epe en Heerde biedt Groeihuis een woonplek met begeleiding aan jongeren en jongvolwassenen. Dit traject richting zelfstandigheid houdt het volgende in:

  • De jongere kan tegen een schappelijke prijs een zelfstandige woonplek huren voor de duur van het begeleidingstraject.
  • Een zogenaamde goede buur woont in de nabijheid van de te huren woonplek. Hij houdt zo een oogje in het zeil.
  • Groeihuis draagt zorg voor de ambulante begeleiding. In samenspraak met de jongere stellen we doelen op om door te groeien richting zelfstandigheid.

Hoe kunt u Jeugdhulp of hulp vanuit de WMO aanvragen?

In het geval van Jeugdhulp (voor jongeren onder de 18 jaar) kunt u hulp aanvragen bij de gemeente waarin de jongere woont. Bijvoorbeeld bij het Centrum voor Jeugd en Gezin of bij het sociaal wijkteam. Dan zal bepaald worden welke hulp er nodig is door middel van het afgeven van een indicatie. 

Een aanvraag voor hulp op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) (vanaf 18 jaar en ouder) kunt u doen bij het WMO loket van de gemeente of het sociaal wijkteam. Er wordt vervolgens onderzoek gedaan naar uw persoonlijke situatie. Vervolgens wordt bepaald welke hulp er nodig is. 

Wanneer u gebruik wilt maken van hulp van Groeihuis vanuit PGB, dan heeft u ook een indicatie nodig vanuit de gemeente.  

Heeft u hulp nodig bij de aanvraag van hulp? Neem gerust contact met ons op.