Uitsluitingscriteria

Aan wie kunnen wij geen zorg bieden?

Uitsluitingscriteria

Onze uitsluitingscriteria geven inzicht in welke cliënten wij geen passende zorg- of dienstverlening kunnen bieden. Gebaseerd op onze missie en visie hanteren wij de volgende uitsluitingscriteria:

  • Agressie of gewelddadig gedrag dat leidt tot onveilige situaties
  • Verslaving aan drugs of alcohol

Voor jongvolwassenen met een woonplek met begeleiding van Groeihuis hanteren we aanvullend het volgende uitsluitingscriterium:

  • Cliënten met een dermate psychiatrische problematiek dat zelfstandig wonen in de nabije toekomst niet mogelijk is

Mochten deze zaken zich voordoen bij reeds bestaande cliënten, dan zal doorverwezen worden naar een andere, passende zorgaanbieder. Nieuwe cliënten die onder deze criteria vallen, zullen ook worden doorverwezen naar een passende zorgaanbieder.

Onze uitsluitingscriteria benoemen we in gesprekken met doorverwijzers en potentiële nieuwe cliënten.