Jeugd- en gezinsprofessional

Jongeren ondersteunen om zelf richting te bepalen

Wat kan ik voor u betekenen?

Als Jeugd- en gezinsprofessional (MWD en SKJ-geregistreerd) ben ik op verschillende terreinen binnen de jeugdzorg inzetbaar. Lees hier meer over hoe ik de kwaliteit van de door mij geboden zorg waarborg. Mijn werkzaamheden verricht ik als zzp-er. Hieronder kunt u kort lezen wat ik voor uw instelling zou kunnen betekenen:

Ambulante begeleiding

Door ambulante begeleiding kan ik uw cliënten (zowel jeugdigen, volwassenen als gezinnen) begeleiden. Ik motiveer en ondersteun bij het bevorderen en/of handhaven van de zelfredzaamheid binnen de leefgebieden en bij het werken aan de opgestelde doelen. Verder stel ik begeleidingsplannen, rapportages en evaluaties op en onderhoud ik interne en externe contacten.

Maatschappelijk werk

Ik ondersteun cliënten bij het oplossen van en omgaan met uitdagingen in hun leven. Daarbij bekijk ik welk hulpaanbod het beste aansluit bij de cliënt en stellen we samen een plan op. Van de gesprekken met de cliënt of het cliëntsysteem maak ik verslagen en schrijf ik rapportages. De belangen van de cliënt behartig ik bij instanties en organiseer/coördineer hulp van die instanties waar de cliënt mee te maken heeft.

Zorgcoördinatie

Wanneer meerdere professionals betrokken zijn bij de cliënt/het gezin en men niet in staat is om (volledig) zelf de regie te voeren, kan ik de ondersteuning voor de cliënt/het gezin coördineren. Hierbij neem ik verantwoordelijkheid voor het opstellen, coördineren, monitoren en evalueren van het integrale uitvoeringsplan. Ik ben hierbij het aanspreekpunt voor de cliënt/het gezin en alle relevante betrokkenen.