Ambulante begeleiding

Stap voor stap op weg naar zelfstandigheid

Wat houdt ambulante begeleiding in?

Groeihuis heeft contracten (Jeugdwet en WMO) met alle gemeenten in de zorgregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe. In deze gemeenten begeleidt Groeihuis jongeren en jongvolwassenen op weg naar (meer) zelfstandigheid. Mocht een jongere buiten deze regio wonen, dan kan hulp vanuit PGB een mogelijkheid zijn. Begeleiding gaat zowel om jongeren die op zichzelf wonen als om jongeren die nog bij hun ouders/verzorgers wonen.

De begeleiding ondersteunt bij verschillende hulpvragen. Dat kan gaan om het plannen en organiseren van taken, sociale relaties, geldzaken en andere dagelijkse bezigheden. Hoe meer eigen vaardigheden en hoe sterker het netwerk, hoe minder ondersteuning iemand nodig heeft. Doel is om ervoor te zorgen dat een jongere volwaardig kan deelnemen aan de samenleving. Belangrijke sleutels hiervoor zijn de eigen inzet, de juiste ondersteuning en het eigen netwerk.

Hoe kunt u Jeugdhulp of hulp vanuit de WMO aanvragen?

In het geval van Jeugdhulp (voor jongeren onder de 18 jaar) kunt u hulp aanvragen bij de gemeente waarin de jongere woont. Bijvoorbeeld bij het Centrum voor Jeugd en Gezin of bij het sociaal wijkteam. Dan zal bepaald worden welke hulp er nodig is door middel van het afgeven van een indicatie. 

Een aanvraag voor hulp op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) (vanaf 18 jaar en ouder) kunt u doen bij het WMO loket van de gemeente of het sociaal wijkteam. Er wordt vervolgens onderzoek gedaan naar uw persoonlijke situatie. Vervolgens wordt bepaald welke hulp er nodig is. 

Wanneer u gebruik wilt maken van hulp van Groeihuis vanuit PGB, dan heeft u ook een indicatie nodig vanuit de gemeente.  

Heeft u hulp nodig bij de aanvraag van hulp? Neem gerust contact met ons op.