Privacyverklaring

Groeihuis, gevestigd te Epe, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Groeihuis handelt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Contactgegevens
Groeihuis – Epe
www.groeihuis.org
Telefoon 06 471 499 45

Marieke Hesseling is de Functionaris Gegevensbescherming van Groeihuis en is te bereiken via het contactformulier.

Verwerking persoonsgegevens
Groeihuis verwerkt persoonsgegeven van cliënten doordat gebruikt gemaakt wordt van de aangeboden diensten en omdat deze gegevens op verzoek en met toestemming verstrekt zijn. De gegevens die verstrekt worden, zijn: 

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • BSN
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Overige gegevens die actief verstrekt worden, zijn de privé gegevens gedeeld ten behoeve van de hulpvraag. 

Bijzondere en gevoelige informatie
Bijzondere en gevoelige informatie over en tijdens de begeleiding wordt schriftelijk genoteerd. Dit wordt indien nodig gedeeld met de betrokken opdrachtgever (beschikkende/verwijzende WMO consulent of jeugdconsulent).

Doeleinde gegevens
De gegevens worden enkel en alleen voor begeleiding gebruikt, om zo de voortgang te kunnen monitoren en te delen met de betrokken opdrachtgever.

Bewaartermijn gegevens
Groeihuis hanteert een bewaartermijn van twintig jaar voor de persoonlijke gegevens. Hierna worden de persoonlijke gegevens, schriftelijk en digitaal, vernietigd.
Hierbij gaat het om: 

 • Persoonsgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Gegevens proces begeleidingstraject

Hoe de gegevens beveiligd worden

De gegevens en schriftelijke aantekeningen opgenomen tijdens de begeleiding worden toegevoegd aan het cliëntdossier. In deze met een wachtwoord beveiligde digitale omgeving worden alle gegevens verwerkt en bewaard.

Delen van gegeven met derden
Gezien er sprake is van beroepsgeheim en geheimhoudingsplicht zal er nimmer informatie met derden, uitgezonderd opdrachtgever, worden gedeeld tenzij cliënt zelf daar toestemming voor heeft gegeven. 

Cookies
Groeihuis maakt gebruik van Tracking cookies via Google Analytics ter optimalisatie van het functioneren van de website en ten dienste van de gebruiksvriendelijkheid van de website. Deze gegevens zijn anoniem en worden geenszins gekoppeld aan ip-adressen of ander soort privacy gevoelige informatie. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor commerciële doeleinden van de website ter bevordering van het aanbieden van de diensten van Groeihuis.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Cliënt heeft het recht gegevens in te zien. Uiteraard wordt dit verzoek enkel gehonoreerd als dit van de cliënt zelf afkomstig is. 

Datum laatste wijziging: 15-02-2024.