Missie en visie

Dit is waar Groeihuis voor staat

Missie

Groeihuis helpt jongeren, jongvolwassenen, ouders en gezinnen, die door diverse problematieken ondersteuning nodig hebben, op een kundige en betrokken wijze om volgende stappen te zetten naar meer zelfstandigheid of eigen regie over hun leven.

Visie

 • Groeihuis helpt, in eerste instantie binnen de regio Noord-Veluwe, jongeren en jongvolwassenen op weg naar meer zelfstandigheid en/of eigen regie.
 • Groeihuis ondersteunt ouders en gezinnen met diverse hulpvragen richting meer zelfstandigheid en/of eigen regie
 • Groeihuis biedt ambulante begeleiding zonder verblijf
 • Groeihuis coördineert zorg voor cliënten en cliëntsystemen
 • Groeihuis biedt een eigen woonplek met begeleiding aan jongvolwassenen die perspectief hebben om in toekomst zelfstandig te kunnen gaan wonen.
 • Groeihuis koppelt een cliënt aan een verhuurder voor een woonplek en biedt daarbij zelf begeleiding
 • Groeihuis heeft nadrukkelijk oog voor de aanwezige problematiek die de hulpvraag veroorzaakt
 • Groeihuis heeft bij elke cliënt aandacht voor het hele cliëntsysteem en sociaal netwerk
 • Groeihuis zet kundige en betrokken begeleiders in
 • Groeihuis onderhoudt contact met relevante derden
 • Groeihuis voldoet aan de kwaliteitseisen van een professionele zorgorganisatie
 • Groeihuis biedt begeleiding vanuit een grote mate van betrokkenheid, betrouwbaarheid en flexibiliteit.